Giới thiệu về Memcached

Khái niệm Memcached là gì?

Giới thiệu về Memcached
Giới thiệu về Memcached

Memcached ban đầu nó là một ứng dụng của Linux, nhưng vì nó là mã nguồn mở nên đã được những lập trình phát triển cho nền tảng Windows được sử dụng. Hiểu một cách đơn giản thì Memcached chính là một hệ thống lưu trữ bản sao các đối tượng objects và dữ liệu được truy cập nhiều lần để tăng tốc độ truy xuất đối tượng truy xuất theo yêu cầu. Bằng cách truy vấn cơ sở dữ liệu bộ nhớ đệm nội dung, kết quả tính toán,.. Memcached giúp tăng tốc độ của website, cải thiện khả năng sử dụng của người truy cập trang web.

Ưu nhược điểm của Memcached

Ưu điểm của Memcached:

Người dùng có thể cài đặt Memcached trên môi trường Windows hoặc Linux để sử dụng. Ở mức nhỏ thì người ta dùng Memcached để làm nơi lưu trữ dữ liệu được chia sẻ, phố biến là lưu các session. Ở mức lớn hơn thì người ta dùng Memcached để giảm thiểu lượng read từ db, cho những các dữ liệu không thay đổi nhiều, như cần tình toán và query phức tạp, tốn kèm tài nguyên.

  1. Nhược điểm của Memcached:

  2. Muốn dùng Memcached thì phải cài đặt thẳng vào máy chủ, đồng thời nó không có cơ chế thẩm định tính chuẩn xác của dữ liệu được lưu. Điều này phản ánh qua câu trúc hệ thống. Bên cạnh đó thì Memcached vẫn chưa đồng bộ dữ liệu database khi dữ liệu có nhiều thay đổi.